4. darowizna lokalu stanowiącego odrębną własność z księgą wieczystą