Testament

  1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Testament z zapisem windykacyjnym:

  1. numer księgi wieczystej
  2. w przypadku nieruchomości – wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
  3. w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
Call Now Button